شرح داستان آرش کمانگیر در شاهنامه نیامده است اما شاهنامه از آرش کمانگیر نام برده است و در شاهنامه به داستان آرش اشاره شده‌است. (مثلاً در قسمت پادشاهی شیرویه ):

چو آرش که بردی به فرسنگ تیر

چو پیروزگر قارن شیرگیر»

«بزرگان که از تخم آرش بدند - سبکبار و جنگی و چابک بدند».

که سامیش گرزست و تیر آرشی...

دو فرزند او هم گرفتار شد-برو تخمهٔ آرشی خوار شد.

جوان بی‌هنر سخت ناخوش بود- اگر چند فرزند آرش بود.

من از تخمهٔ نامور آرشم- چو جنگ آورم آتش سرکشم.

اسطوره آرش کمانگیر از داستان‌هایی است که در اوستا آمده و در شاهنامه از آرش درچند شعر با افتخار نام برده شده ولی مشروح داستان یا اسطوره آرش در شاهنامه بیان نشده است.

رنک بازار

افزونه های جوملا فارسی